THE SPACE
NEWSLETTER

Here we share our ideas

Projekt modernizacji Ambasady | Warszawa

Projekt modernizacji Ambasady to zawsze ogromne wyzwanie techniczne ale i intelektualne. Budynek Ambasady choć zlokalizowany w danym kraju, podlega regulacjom Państwa, które reprezentują. W praktyce oznacza to tyle, że oprócz doskonałej znajomości budowlanego prawa Polskiego wymagało od nas poszerzenie wiedzy w zakresie przepisów i wytycznych zewnętrznych. Całość projektu zrealizowana w języku angielskim.

READ MORE